Privacyverklaring

Filter producten voor je motor

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten vanUitlaatstore.nl  (hierna te noemen: Uitlaatstore) en is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitlaatstore respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij verwerken de volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie en orderverwerking:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (als u er voor kiest deze te verstrekken)
 • E-mailadres
 • Gegevens die horen bij de door u gekozen betaalwijze
 • Voor zakelijke contacten: KvK -en BTW-nummer
 • Voertuiggegevens, indien dit nodig is voor een correcte afwikkeling van de bestelling

Wij gebruiken de gegevens voor het volgende:

 • Afhandelen van orders en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verschaffen van relevante informatie over bestellingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen (mits met uw toestemming)
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

Bewaartermijn

Uitlaatstore zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Uitlaatstore verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden indien noodzakelijk gedeeld met de volgende organisaties:

 • Mollie, Paypal en Pay, voor afhandelen van betalingen
 • GLS, DPD, UPS, PostNL etc voor het verzorgen van leveringen
 • Onze toeleverancier(s), voor het direct verzorgen van leveringen

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie is noodzakelijk voor de technische en gebruiksvriendelijke werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’ of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van die code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar echter geen invloed op: Lees de privacyverklaringen van uw social media (die met regelmaat wijzigen), om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@uitlaatstore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij adviseren wij om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werkweken, exclusief bedrijfsvakanties op uw verzoek reageren.

Verwerking gegevens minderjarigen

Het ontbreekt ons aan mogelijkheden tot een controle op de leeftijden van bezoekers van onze website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Uitlaatstore onbedoeld persoonsgegevens van een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op via info@uitlaatstore.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Binnen onze organisatie worden gegevens niet verwerkt op een wijze of schaal die ons conform artikel 37 van de AVG noodzaakt om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Vragen over ons privacy beleid en/of onze toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u derhalve richten aan info@uitlaatstore.nl

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.